mei 12, 2016

Hoe ziet de besluitvormingsprocedure eruit?

Per wetenschapsdomein beoordeelt een adviescommissie van vijf gerenommeerde hoogleraren de nominaties. Uiteindelijk draagt elk van de adviescommissies twee veelbelovende onderzoekers binnen het betreffende wetenschapsdomein ter toekenning voor aan het bestuur van de KNAW. Na goedkeuring van de voordrachten voor de Award, legt het bestuur van de KNAW de voordracht voor laureaten voor definitief besluit voor aan het bestuur van Ammodo.