Eva van Rooij

Laureaat Biomedical Sciences 2017

Eva van Rooij

Eva van Rooij (1977) studeerde gezondheidswetenschappen in Maastricht en promoveerde aan het Academisch Ziekenhuis Maastricht op onderzoek naar moleculaire signalen in de cellen van het hart. Als postdoctoraal onderzoeker vertrok ze naar Dallas, waar ze aan de Universiteit van Texas haar sleutelontdekking deed. Ze raakte er ook nauw betrokken bij de oprichting van miRagen, een biofarmaceutisch bedrijf in Colorado.

In 2013 vestigde ze zich weer in Nederland, om aan het Hubrecht Instituut in Utrecht een onderzoeksgroep te gaan leiden. Twee jaar later volgde aan het UMC Utrecht een benoeming tot hoogleraar moleculaire cardiologie.

Van Rooij verwierf al meer dan vijf miljoen euro voor cardiologisch onderzoek. Twee miljoen daarvan kwam in de vorm van een prestigieuze Consolidator Grant van de European Research Council.

Website

Onderzoeksfocus

Eva van Rooij onderzoekt moleculaire mechanismen achter de soms dodelijk ontregeling van cellen in ons hart.

Moleculaire breuken in het hart

De afgelopen twintig jaar werd veel bekend over hoe allerlei moleculen onze lichaamscellen besturen. Duidelijk werd dat genen en DNA er lang niet als enigen de lakens uitdelen. Allerlei kleine RNA-moleculen, microRNA’s genoemd, bleken in staat de werking van genen te onderdrukken, te verminderen of juist te versterken.

Met haar werk aan de Universiteit van Texas wist Eva van Rooij als eerste aan te tonen dat microRNAs ook een grote rol spelen bij verdikkingen van de hartspier – een aandoening die geregeld leidt tot een volledig, vaak dodelijk falen van het hart.

Haar ontdekking was het begin van een wereldwijd onderzoeksterrein. Het was ook de basis onder een Amerikaans startup-bedrijf, dat via microRNA’s ziekten wil bestrijden met nieuwe medicijnen. Zes jaar speelde Van Rooij een hoofdrol in dat bedrijf, en haar naam prijkt op vele octrooien. Toch koos ze in 2013 weer voor fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek, met Nederland als standplaats.

Met een eigen onderzoeksgroep in Utrecht speurt Van Rooij nu verder naar moleculaire mechanismen in de cellen van het hart. Ze bekijkt hoe en waarom de cellen ontregeld raken, en hoe we dat zouden kunnen tegengaan. Uiteindelijk hoopt ze te ontdekken of ze speciale stamcellen kan maken, die reeds beschadigde harten weer kunnen helen.