Ewout Frankema

Laureaat Humanities 2019

Ewout Frankema

Ewout Frankema (1974) studeerde economie, geschiedenis en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2008 promoveerde hij aan dezelfde universiteit op een onderzoek naar de historische ontwikkeling van inkomensongelijkheid in Latijns-Amerika. Daarna werkte hij als postdoctoraal onderzoeker en universitair docent aan de Universiteit Utrecht. In 2012 werd Frankema hoogleraar Agrarische en Milieugeschiedenis aan de Wageningen UR. 

Frankema is lid van De Jonge Akademie, het Centre for Economic Policy Research (VK), en treedt  binnenkort aan als hoofdredacteur van de Journal of Global History.

Voor zijn werk ontving Frankema diverse prijzen, waaronder de prestigieuze Arthur H. Cole Award voor het beste artikel in de Journal of Economic History. Daarnaast ontving hij een NWO VENI beurs, een VIDI beurs en een ERC Starting Grant.

Website

Onderzoeksfocus

Ewout Frankema reconstrueert aan de hand van historische bronnen de lange termijn economische ontwikkeling van (voormalige) ontwikkelingsregio’s en probeert de historische wortels en aard van wereldwijde economische ongelijkheid te begrijpen. 

De wortels van wereldwijde ongelijkheid

De afgelopen 500 jaar is de wereldwijde kloof tussen arm en rijk enorm gegroeid. Deze ongelijkheid stelt de wereldgemeenschap voor grote vraagstukken rondom globalisering, migratie, klimaatverandering en armoedebestrijding. De vraag hoe deze ongelijkheid is ontstaan, en of dit een tijdelijk of een permanent kenmerk is van de moderne wereldorde, is echter niet zo eenvoudig te beantwoorden. 

Ewout Frankema onderzoekt de historische ontwikkeling van de welvaartskloof vanuit een holistisch perspectief. Hij combineert daarvoor diverse historische bronnen, zoals oude volkstellingen, loongegevens, prijsreeksen, handelsstatistieken en overheidsrapporten, die een indicatie geven van de wijze waarop economieën veranderen. Daarnaast haalt hij inspiratie uit andere disciplines zoals de agro-ecologie, plantwetenschappen, genetica en klimaatstudies om een beter begrip te krijgen van de wisselwerking tussen staat, samenleving en bio-geografische omstandigheden.

Frankema maakt gebruik van vergelijkende onderzoeksmethodes, waarin langetermijnontwikkelingen van de economie in ruimte en tijd met elkaar vergeleken worden. In een recent gepubliceerde vergelijking tussen de Industriële ontwikkeling van Groot-Brittannië (19e eeuw) en Japan (20e eeuw), laat hij bijvoorbeeld zien dat landen in Sub-Sahara Afrika zich niet op dezelfde wijze kunnen ontwikkelen tot industriële grootmachten. Zo gebruikt hij historische kennis om bestaande toekomstscenario’s en publieke opvattingen over armoede en ontwikkeling aan te scherpen.