OVER DE AMMODO SCIENCE AWARD

Veelgestelde Vragen

Wanneer vindt de volgende uitreiking plaats?

De uitreiking van de Ammodo Science Award for fundamental research zal plaatsvinden in september 2021.

Wanneer worden de laureaten bekendgemaakt?

De laureaten zijn op 9 maart 2021 bekendgemaakt. Lees het persbericht hier.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?

Voor vragen over het nominatie- en selectieproces kunt u contact opnemen met de KNAW via ammodoscienceaward@knaw.nl. Voor overige vragen over de Ammodo Science Award kunt u contact opnemen via asa@ammodo.org.

Waar kan ik het reglement vinden?

Klik hier voor het reglement.

Wie mogen nomineren?

Voor de Ammodo Science Award 2021 kunnen onderzoekers worden genomineerd door:

  • colleges van bestuur van alle Nederlandse universiteiten
  • faculteitsdecanen van alle Nederlandse universiteiten
  • directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten
  • ten minste drie gezamenlijk handelende leden van de KNAW en/of De Jonge Akademie
  • het bestuur van het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren

Hoeveel onderzoekers kunnen de Award toegekend krijgen?

Per wetenschapsdomein kunnen maximaal twee onderzoekers de Award toegekend krijgen. In totaal worden er acht geldprijzen uitgereikt.

Hoe vaak vindt de uitreiking van de Ammodo Science Award plaats?

Deze Award wordt tweejaarlijks uitgereikt voor onderzoek in vier wetenschappelijke domeinen (Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences).

Hoe ziet de besluitvormingsprocedure eruit?

Per wetenschapsdomein beoordeelt een adviescommissie van vijf gerenommeerde hoogleraren de nominaties. Uiteindelijk draagt elk van de adviescommissies twee veelbelovende onderzoekers binnen het betreffende wetenschapsdomein ter toekenning voor aan het bestuur van de KNAW. Na goedkeuring van de voordrachten voor de Award, legt het bestuur van de KNAW de voordracht voor laureaten voor definitief besluit voor aan het bestuur van Ammodo.

Waarom een samenwerking tussen Ammodo en KNAW?

Ammodo stimuleert vernieuwing in kunst en wetenschap. Ammodo wil internationaal erkende onderzoekers in staat stellen ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te doen en heeft daarvoor samenwerking met de KNAW gezocht, gezien haar uitgebreide ervaring met het begeleiden en laten uitvoeren van nominatie-en selectieprocessen voor wetenschapsprijzen.

Waarom onderzoekers binnen vijftien jaar na hun promotie?

Vernieuwing in de wetenschap begint met internationaal erkende wetenschappers, die in staat zijn onbekende wegen te verkennen en gedreven zijn door nieuwsgierigheid. Met de Ammodo Science Award wordt onderzoekers de kans geboden hun eigen ideeën te volgen, en zo nieuwe wegen in te slaan. Er is expliciet gekozen om mid-career wetenschappers te financieren. Wij hopen dat de Ammodo Science Award een stimulans zal zijn voor de ontwikkeling van het talent en de verdere wetenschappelijke carrière van de onderzoekers.

Welke wetenschapsdomeinen komen in aanmerking voor de Ammodo Science Award?

De Ammodo Science Award stimuleert de fundamentele wetenschap: van Humanities en Social Sciences tot Biomedical en Natural Sciences.

Waarom fundamentele wetenschap?

Ammodo hecht belang aan ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek: de vrije zoektocht naar nieuwe kennis zonder dat er direct uitzicht is op oplossingen of praktische toepassingen is onontbeerlijk voor grensverleggende, nieuwe inzichten.

Wat houdt de Ammodo Science Award in?

De Ammodo Science Award omvat acht geldbedragen van elk 300.000 euro. De laureaat kan dit bedrag naar eigen inzicht besteden aan een door de laureaat uitgevoerd of begeleid fundamenteel wetenschappelijk onderzoeksproject.

Voor wie is de Ammodo Science Award bedoeld?

De doelgroep van de Ammodo Science Award bestaat uit in Nederland werkzame, internationaal erkende onderzoekers die niet langer dan vijftien jaar geleden zijn gepromoveerd.

Hoe ziet de taakverdeling tussen Ammodo en de KNAW eruit?

De KNAW is verantwoordelijk voor het samenstellen van de adviescommissies en het begeleiden en laten uitvoeren van het nominatie- en selectieproces. Ammodo is verantwoordelijk voor de toekenning en uitreiking van de Awards en alle communicatie rondom de Ammodo Science Award.

Waarom is de naam van de Award veranderd?

De naam van de Award is sinds 1 juni 2018 veranderd van Ammodo KNAW Award naar Ammodo Science Award. Dit is een gevolg van het beleid van de KNAW om de samenwerking met betrekking tot de Ammodo Science Award zoveel mogelijk in lijn te brengen met andere extern gefinancierde prijzen.