OVER DE AMMODO SCIENCE AWARD

Veelgestelde Vragen

Wat houdt de Ammodo Science Award for fundamental research in?

De Ammodo Science Award for fundamental research omvat acht geldbedragen van elk 350.000 euro. De laureaat kan dit bedrag naar eigen inzicht besteden aan een door de laureaat uitgevoerd of begeleid fundamenteel wetenschappelijk onderzoeksproject.

Voor wie is de Award bedoeld?

De doelgroep van de Ammodo Science Award for fundamental research bestaat uit in Nederland werkzame, internationaal erkende onderzoekers die tussen de vijf en vijftien jaar geleden zijn gepromoveerd.

Waarom onderzoekers tussen vijf en vijftien jaar na hun promotie?

Er bestaan veel prijzen voor jonge onderzoekers en gearriveerde wetenschappers. Maar voor de groep daar tussenin zijn minder prijzen beschikbaar. Onderzoekers in het midden van hun carrière hebben hun wetenschappelijke koers bepaald én zijn tegelijkertijd in staat om vernieuwend onderzoek doen. Daarom biedt de Ammodo Science Award for fundamental research mid-career wetenschappers de kans om hun eigen ideeën te volgen, en zo nieuwe wegen binnen de fundamentele wetenschap te verkennen.

Waarom fundamentele wetenschap?

Ammodo hecht belang aan ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek: de vrije zoektocht naar nieuwe kennis zonder dat er direct uitzicht is op oplossingen of praktische toepassingen is onontbeerlijk voor grensverleggende, nieuwe inzichten.

Welke wetenschapsdomeinen komen in aanmerking?

De Ammodo Science Award for fundamental research stimuleert fundamentele wetenschap in de volle breedte: van Humanities en Social Sciences tot Biomedical en Natural Sciences.

Wie kunnen nomineren?

Voor de Ammodo Science Award for fundamental research kunnen onderzoekers worden genomineerd door:

  • colleges van bestuur van alle Nederlandse universiteiten
  • faculteitsdecanen van alle Nederlandse universiteiten
  • directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten
  • ten minste drie gezamenlijk handelende hoogleraren verbonden aan een Nederlandse universiteit
  • het bestuur van het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren

Wat is de uiterste deadline voor het indienen van nominaties?

De huidige nominatieronde voor de Ammodo Science Award for fundamental research 2025 loopt tot en met 27 september 2024.

Hoe ziet de besluitvormingsprocedure eruit?

Per wetenschapsdomein beoordeelt een adviescommissie van gerenommeerde hoogleraren de nominaties. Elk van de adviescommissies draagt binnen het betreffende wetenschapsdomein twee veelbelovende kandidaten voor. Het bestuur van Ammodo besluit over de definitieve toekenning van de Award.

Hoeveel onderzoekers kunnen de Award toegekend krijgen?

Per wetenschapsdomein kunnen maximaal twee onderzoekers de Ammodo Science Award for fundamental research toegekend krijgen. In totaal worden er acht geldprijzen uitgereikt.

Wanneer worden de laureaten bekendgemaakt?

De laureaten van de zesde editie van de Ammodo Science Award for fundamental research zullen in het voorjaar van 2025 bekend worden gemaakt.

Hoe vaak wordt de Award uitgereikt?

De Ammodo Science Award for fundamental research wordt tweejaarlijks uitgereikt voor onderzoek in vier wetenschappelijke domeinen: Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences.

Wanneer vindt de volgende uitreiking plaats?

De prijsuitreiking van de zesde editie van de Ammodo Science Award for fundamental research zal plaatsvinden in 2025. De datum wordt nader bekend gemaakt.

Waar kan ik het reglement vinden?

Klik hier voor het reglement van de Ammodo Science Award for fundamental research.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?

Voor vragen kunt u contact opnemen via asa@ammodo.org.

Waarom wordt het nominatie- en selectieproces niet langer door de KNAW verzorgd?

Sinds 2014 heeft de KNAW zorg gedragen voor het nominatie- en selectieproces van de Ammodo Science Award for fundamental research. Vanaf 2022 zet Ammodo de organisatie rond de Award zelfstandig voort. Dit besluit is ingegeven door uitbreiding van het wetenschapsbeleid van Ammodo met de Ammodo Science Award for groundbreaking research. Voortaan zullen adviescommissies voor beide Awards worden benoemd. Aan het nominatie- en selectieproces zelf zullen nagenoeg geen wijzigingen plaatsvinden.