Nieuws

mei 30, 2016

Veni en Vidi voor Kooi

Barteld Kooi ontving de NWO Veni premie voor zijn onderzoeksvoorstel Developing dynamic epistemic logic guided by old paradoxes and new techniques en de NWO Vidi-premie voor zijn onderzoeksvoorstel Logics for Intelligent Interaction: Expressivity and Succinctness.

Veni en Vidi maken onderdeel uit van de vernieuwingsimpuls van NWO en bestaat uit Veni, Vidi en Vici. Wetenschappers worden in verschillende stadia van hun carrière in staat gesteld grensverleggend wetenschappelijk onderzoek te doen. De Veni is bedoeld voor pas gepromoveerde onderzoekers, de Vidi, voor onderzoekers die na hun promotie al enkele jaren onderzoek hebben verrict en de Vici voor senior onderzoekers die hebben aangetoond een eigen onderzoekslijn te kunnen ontwikkelen.

Veni en Vidi voor Kooi

Barteld Kooi

Laureaat 2015

Filosoof Barteld Kooi combineert bijna ondoordringbaar abstracte informatiekunde met alledaagse toepassingen zoals kaartspelletjes en de Nationale Wetenschapsquiz. Zijn vakgebied richt zich erop complexe informatievraagstukken in wiskundige formules te gieten. Welke logische strategie geeft in een spelletje de beste uitkomst? En wat gebeurt er wanneer naast logica ook kansberekening in het spel komt?

Zie profiel