Nieuws

augustus 27, 2019

Ammodo breidt Ammodo Science Award uit met nieuwe prijs

Ammodo heeft besloten om de huidige Ammodo Science Award for fundamental research, die eens in de twee jaar wordt toegekend aan excellente wetenschappers in hun mid-career, uit te breiden met een nieuwe prijs: de Ammodo Science Award for groundbreaking research.

Deze nieuwe prijs is bedoeld ter stimulering van in potentie baanbrekend onderzoek dat in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. Baanbrekend onderzoek is doorgaans het resultaat van team work. Daarom krijgen alle bij het onderzoek betrokken personen een gezicht. De Award wordt tweejaarlijks uitgereikt in twee van de vier wetenschapsdomeinen; Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences.

De eerste uitreiking van de Ammodo Science Award for groundbreaking research vindt plaats in het voorjaar van 2020 in de wetenschapsdomeinen Natural Sciences en Social Sciences.