Nieuws

februari 21, 2017

“Ammodo KNAW Award voor twee VU toponderzoekers”

Op de website van de Vrije Universiteit (VU) is op 25 januari 2017 een nieuwsbericht geplaatst over “twee VU toponderzoekers” Jeroen Geurts (Biomedical Sciences) en Guido van der Werf (Natural Sciences). Geurts en Van der Werf ontvangen beide een Ammodo KNAW Award om naar eigen inzicht te besteden aan toekomstig fundamenteel onderzoek.

“Ammodo KNAW Award voor twee VU toponderzoekers”

Jeroen Geurts

Laureaat 2017

Jeroen Geurts was een pionier bij het opsporen van moeilijk detecteerbare afwijkingen in de hersenen van MS-patiënten. Mede dankzij dat werk kwam hij tot een nieuwe theorie over de oorzaak van MS, één die fundamenteel afwijkt van de theorie die de meeste van zijn collega’s al vele jaren aanhangen.

Zie profiel
“Ammodo KNAW Award voor twee VU toponderzoekers”

Guido van der Werf

Laureaat 2017

Guido van der Werf onderzoekt hoeveel broeikasgassen er in de atmosfeer terecht komen door het afbranden van bossen, graslanden en veengebieden. Met hulp van modellen, satellietfoto’s en ‘drones’ brengt hij de bijdragen van branden, ontbossing en de uitbreiding van landbouwgrond op het broeikaseffect in kaart.

Zie profiel