Nieuws

Laudatio Barteld Kooi
mei 31, 2016

Laudatio Barteld Kooi

Deze laudatio is uitgesproken tijdens de uitreiking van de Ammodo KNAW Awards in 2015.

Dames en heren,

Het onderzoek van Barteld Kooi combineert de schijnbare ondoordringbaarheid van abstracte informatiekunde met de alledaagsheid van kaartspelletjes en denkpuzzels.

Zijn werk vindt een basis in de ‘dynamische epistemische logica’. Een complex begrip, dat in essentie een school van filosofisch onderzoek beschrijft die op zoek is naar fundamentele logische wetten rond het delen en overbrengen van informatie.

Welke kennis kunnen we precies afleiden uit informatie die tot ons komt, of het nu gaat om een complex automatiseringproject of om een denkpuzzeltje? Hoe verandert die kennis als we informatie met elkaar delen?

Het vakgebied van Kooi analyseert zulke processen en vangt ze in universele modellen en wiskundige formules. Allerlei soorten ingewikkelde kennisproblemen kunnen daardoor met gemeenschappelijke, fundamentele wetten worden benaderd.

Inzichten uit de dynamische epistemische logica kunnen worden toegepast op allerlei wetenschapsgebieden: informatiekunde, economie, robotica, kunstmatige intelligentie, netwerkbeveiliging, cryptografie, taalkunde en onderzoek naar allerlei vormen van interacties tussen mensen en menselijke groepen.

Kooi heeft zich vanuit de Universiteit Groningen ontwikkeld tot een wereldwijde autoriteit op het gebied. Samen met twee collega’s schreef hij een internationaal standaardwerk, dat breed wordt gebruikt en geciteerd. Hij voegde bovendien een belangrijk element aan de bestaande theorie toe: kansberekening. Daarbij maakt hij op originele manier gebruik van onder meer elementen uit de speltheorie.

Zijn er bijvoorbeeld logische strategieën om in een kaartspelletje te streven naar de best mogelijke uitkomst? Welke kennis moet je delen met andere mensen om, hetzij gezamenlijk hetzij individueel, tot een optimaal resultaat te komen? Hoe veranderen de kansen als informatie al of niet wordt gedeeld?

Barteld Kooi toont met zijn onderzoek aan te beschikken over diep inzicht in en breed overzicht over het veld. Gewapend met die kennis onderzoekt hij op dit moment of uiteenlopende logische systemen in zijn vakgebied echt verschillend zijn of dat het in feite zijtakken betreft van dezelfde stam, vooral verschillend in de manier waarop ze wiskundig worden beschreven.

Dames en heren,

De adviescommissie was zeer gecharmeerd van de manier waarop hij baanbrekend abstract onderzoek combineert met liefde voor onderwijs en interactie met de samenleving. Al drie keer organiseerde hij in Groningen een ‘Nacht van de Filosofie’, en hij schept er plezier in speelse vragen te bedenken voor de Nationale Wetenschapsquiz. Graag uw applaus voor Barteld Kooi, winnaar van een Ammodo KNAW Award voor Humanities!