Nieuws

november 4, 2019

TED Talk Toby Kiers ‘Lessons from fungi on markets and economics’

Ongelijkheid in hulpbronnen is een van onze grootste uitdagingen, maar dit geldt niet alleen voor mensen. Net als wij, handelen mycorrhiza-schimmels die in planten- en boomwortels leven strategisch, stelen en onthouden ze hulpbronnen en vertonen ze opmerkelijke parallellen met mensen in hun vermogen om opportunistisch (en soms meedogenloos) te zijn. In deze TED-talk deelt laureaat Toby Kiers wat schimmelnetwerken en hun relaties onthullen over menselijke economieën en ongelijkheid.

TED Talk Toby Kiers ‘Lessons from fungi on markets and economics’

Toby Kiers

Laureaat 2019

Toby Kiers is geïnteresseerd in de interactie tussen planten en micro-organismen in de bodem. Tussen wortels en schimmels vindt namelijk levendige handel in voedingsstoffen plaats, die beschreven kan worden met economische theorie die eigenlijk bedoeld is voor menselijke markten. Haar originele aanpak levert nieuwe inzichten op in de evolutie van samenlevingsvormen in de natuur.

Zie profiel