Nieuws

februari 21, 2017

Van der Werf bij Radio 1

Geoloog Guido van der Werf was op zaterdag 4 februari te gast bij Radio 1 om te praten over de Ammodo KNAW Award 2017. Van der Werf ontving de Award vanwege zijn onderzoek naar het verband tussen bosbranden en het klimaat.

Van der Werf bij Radio 1

Guido van der Werf

Laureaat 2017

Guido van der Werf onderzoekt hoeveel broeikasgassen er in de atmosfeer terecht komen door het afbranden van bossen, graslanden en veengebieden. Met hulp van modellen, satellietfoto’s en ‘drones’ brengt hij de bijdragen van branden, ontbossing en de uitbreiding van landbouwgrond op het broeikaseffect in kaart.

Zie profiel