De deadline voor het indienen van nominaties is verstreken.