Disclaimer

Het gebruik van deze website geschiedt op de hieronder genoemde voorwaarden. Het gebruik van deze website impliceert de kennis en aanvaarding van deze voorwaarden door de gebruiker.

INFORMATIE

De informatie die via deze website wordt aangeboden wordt met de grootste zorg samengesteld. Deze informatie is van generieke aard en kan niet worden opgevat als persoonlijk of professioneel advies. Er kunnen aan de informatie op de website geen rechten worden ontleend.

Hoewel er naar wordt gestreefd dat de informatie op de website volledig en juist is en dat de website goed functioneert, kunnen garanties terzake niet worden gegeven en kan het voorkomen dat de informatie die vermeld is op de website onvolledig, verouderd of onjuist is. Ook kan de website onderhevig zijn aan storingen. Er wordt getracht de storingen tot een minimum te beperken.

LINKS

De website kan links bevatten naar andere websites. Deze websites worden niet gecontroleerd. De volledigheid en juistheid van deze websites wordt niet gegarandeerd.

AANSPRAKELIJKHEID

Stichting Ammodo en de Koninklijke Akademie van Wetenschappen zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het directe of indirecte gebruik van de website of de informatie die daarop is gepubliceerd. Stichting Ammodo en de Koninklijke Akademie van Wetenschappen zijn evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van storingen van de website door technische fouten, virussen en dergelijke of het gebruik van websites (of de informatie die daarop te vinden is) waarnaar op de website wordt verwezen (bijvoorbeeld door middel van een link). Het gebruik van (informatie verkregen via) de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker.

COPYRIGHT

De website is onderworpen aan copyright. Door het gebruik van de website worden geen rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website (of een gedeelte daarvan) of de informatie op de website aan de gebruiker overgedragen.

© 2019 Ammodo