OVER DE AMMODO SCIENCE AWARD

OVER DE AMMODO SCIENCE AWARD FOR FUNDAMENTAL RESEARCH

Ammodo hecht belang aan ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Om deze vorm van onderzoek in de huidige tijd een extra stimulans te geven heeft Ammodo in 2014 de Ammodo Science Award for fundamental research ingesteld.

Sinds 2015 wordt iedere 2 jaar aan acht laureaten elk een geldprijs van 300.000 euro toegekend. Dit bedrag is vanaf de editie van 2023 verhoogd naar EUR 350.000. De laureaat kan dit bedrag naar eigen inzicht besteden aan een fundamenteel wetenschappelijk onderzoeksproject.

OVER DE AMMODO SCIENCE AWARD FOR GROUNDBREAKING RESEARCH

Naast de Ammodo Science Award for fundamental research reikt Ammodo vanaf 2020 elke twee jaar de Ammodo Science Award for groundbreaking research uit. Met de Ammodo Science Award for groundbreaking research wordt de waardering uitgesproken voor onderzoek dat internationaal erkend, hoogstaand en in potentie baanbrekend is en in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd.

Vanaf 2020 reikt Ammodo dus elk jaar een Ammodo Science Award uit; in de even jaren de Ammodo Science Award for groundbreaking research en in de oneven jaren de Ammodo Science Award for fundamental research.

Lees hier alles over de Award Science Award for groundbreaking research.

OVER AMMODO

Ammodo biedt ruimte aan de ontwikkeling van kunst, architectuur en wetenschap. Daartoe ondersteunt Ammodo toonaangevende kunstprojecten, initiatieven in sociale en ecologische architectuur en hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Ook produceert Ammodo documentaires om zichtbaarheid te geven aan de pioniers in deze velden.

Voor meer informatie zie ammodo.org