OVER DE AMMODO SCIENCE AWARD

Ammodo en de KNAW hechten belang aan ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Om deze vorm van onderzoek in de huidige tijd een extra stimulans te geven, heeft Ammodo in 2015 de samenwerking gezocht met de KNAW en hebben Ammodo en de KNAW besloten om de krachten te bundelen.

Sinds 2015 wordt iedere 2 jaar aan acht laureaten elk een geldprijs van 300.000 euro toegekend. Dit bedrag kan de laureaat naar eigen inzicht besteden aan een fundamenteel wetenschappelijk onderzoeksproject.

 

OVER AMMODO

Ammodo is een instituut voor kunst en wetenschap. Samen met excellente wetenschappers, kunstenaars en aan hen gelieerde instellingen initieert Ammodo grensverleggende projecten binnen de domeinen wetenschap en kunst. Door financiële ondersteuning te bieden en in nauwe samenwerking een passend format voor ieder project te ontwikkelen, wordt ruimte gecreëerd voor verdieping. Zo vernieuwt Ammodo het fundament van onze samenleving.

Voor meer informatie zie ammodo.org

 

OVER KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum, de stem en het geweten van de Nederlandse wetenschap. Zij ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit geselecteerde leden. Vanuit een onafhankelijke positie bewaakt zij de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en adviseert zij de regering. Zij is verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten.

Voor meer informatie zie knaw.nl