OVER DE AMMODO SCIENCE AWARD

OVER DE AMMODO SCIENCE AWARD FOR FUNDAMENTAL RESEARCH

Ammodo en de KNAW hechten belang aan ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Om deze vorm van onderzoek in de huidige tijd een extra stimulans te geven, heeft Ammodo in 2014 de samenwerking gezocht met de KNAW en hebben Ammodo en de KNAW besloten om de krachten te bundelen.

Sinds 2015 wordt iedere 2 jaar aan acht laureaten elk een geldprijs van 300.000 euro toegekend. Dit bedrag kan de laureaat naar eigen inzicht besteden aan een fundamenteel wetenschappelijk onderzoeksproject.

OVER DE AMMODO SCIENCE AWARD FOR GROUNDBREAKING RESEARCH

Naast de Ammodo Science Award for fundamental research reikt Ammodo vanaf 2020 elke twee jaar de Ammodo Science Award for groundbreaking research uit. Met de Ammodo Science Award for groundbreaking research wordt de waardering uitgesproken voor onderzoek dat internationaal erkend, hoogstaand en in potentie baanbrekend is en in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. De Award omvat twee geldprijzen van EUR 1.200.000.

Vanaf 2020 reikt Ammodo dus elk jaar een Ammodo Science Award uit; in de even jaren de Ammodo Science Award for Groundbreaking research en in de oneven jaren de Ammodo Science Award for Fundamental research.

Lees hier alles over de Award Science Award for groundbreaking research.

 

OVER AMMODO

Ammodo is een instituut voor kunst en wetenschap. Samen met excellente wetenschappers, kunstenaars en aan hen gelieerde instellingen initieert Ammodo grensverleggende projecten binnen de domeinen wetenschap en kunst. Door financiële ondersteuning te bieden en in nauwe samenwerking een passend format voor ieder project te ontwikkelen, wordt ruimte gecreëerd voor verdieping. Zo vernieuwt Ammodo het fundament van onze samenleving.

Voor meer informatie zie ammodo.org

 

OVER KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum, de stem en het geweten van de Nederlandse wetenschap. Zij ontleent haar gezag aan haar op kwaliteit geselecteerde leden. Vanuit een onafhankelijke positie bewaakt zij de kwaliteit en de belangen van de wetenschap en adviseert zij de regering. Zij is verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationale faam genieten.

Voor meer informatie zie knaw.nl