Kandidaten

Onderzoek dat in aanmerking komt voor de Ammodo Science Award for groundbreaking research moet internationaal hoogstaand en potentieel baanbrekend zijn.

 

Nominatie

Ieder van de rectoren van de veertien bij VSNU aangesloten universiteiten kunnen voor de in dat jaar aangewezen wetenschapsdomeinen maximaal één onderzoek per wetenschapsdomein voordragen.

Bekijk het reglement

 

Selectie

Per wetenschapsdomein is een adviescommissie benoemd die de nominaties zal beoordelen aan de hand van de criteria uit het reglement. Elke adviescommissie draagt voor het betreffende wetenschapsdomein één onderzoek voor aan het bestuur van Ammodo. Na goedkeuring van de voordrachten, zal het bestuur van Ammodo de Award toekennen.

Adviescommissies 2022

 

Prijsuitreiking

De volgende prijsuitreiking voor onderzoeken in de domeinen Biomedical Sciences en Humanities zal plaatsvinden in het voorjaar van 2022.

 

Wetenschapsdomeinen

  • BIOMEDICAL SCIENCES

    Biochemie, Biomedische en Medische Wetenschappen

  • HUMANITIES

    Geschiedenis, Filosofie, Theologie, Taal- en Letterkunde