Over de Ammodo Science Award for groundbreaking research

Met de Ammodo Science Award for groundbreaking research wordt de waardering uitgesproken voor onderzoek dat internationaal erkend, hoogstaand en in potentie baanbrekend is en in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. De Award omvat iedere editie een geldprijs van 1.600.000 euro voor elk van de wetenschapsdomeinen Natural Sciences en Biomedical Sciences en een geldprijs van 800.000 euro voor elk van de wetenschapsdomeinen Humanities en Social Sciences.

Over de Ammodo Science Award for fundamental research

Naast deze nieuwe Award reikt Ammodo sinds 2015 elke twee jaar de Ammodo Science Award for fundamental research uit. De Ammodo Science Award for fundamental research is bedoeld voor excellente wetenschappers in hun mid-career.

Vanaf 2020 reikt Ammodo dus elk jaar een Ammodo Science Award uit; in de even jaren de Ammodo Science Award for groundbreaking research en in de oneven jaren de Ammodo Science Award for fundamental research.

Lees hier meer over de Ammodo Science Award for fundamental research.