Kandidaten

Kandidaten die in aanmerking komen voor de Ammodo Science Award zijn internationaal erkende wetenschappers met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een Nederlands onderzoeksinstituut. Daarnaast zijn zij in of na het jaar 2005 gepromoveerd, en is van hen te verwachten dat zij in staat zijn om nieuwe wegen te verkennen in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

 

Nominatie

Voor de Ammodo Science Award kunnen onderzoekers worden genomineerd door:

 • colleges van bestuur van alle Nederlandse universiteiten
 • faculteitsdecanen van alle Nederlandse universiteiten
 • directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten
 • ten minste drie gezamenlijk handelende leden van de KNAW en/of De Jonge Akademie
 • het bestuur van het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren

Naar het nominatieformulier

 

Selectie

Per wetenschapsdomein is een adviescommissie benoemd die de nominaties zal beoordelen aan de hand van de criteria uit het Reglement voor de Ammodo Science Award. Elke adviescommissie draagt voor het betreffende wetenschapsdomein maximaal twee kandidaten voor aan het KNAW bestuur. Na goedkeuring van de voordrachten, legt het bestuur van de KNAW de voordracht voor definitief besluit voor aan het bestuur van Ammodo die de Award zal toekennen aan de laureaten.

Adviescommissies 2021

 

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking van de vijfde editie van de Ammodo Science Award vindt plaats in 2023. De datum wordt nader bekend gemaakt.

Naar de Laureaten

 

Wetenschapsdomeinen

 • Biomedical Sciences

  Biochemie, Biomedische en Medische Wetenschappen

 • Humanities

  Geschiedenis, Filosofie, Theologie, Taal- en Letterkunde

 • Natural Sciences

  Biologie, Scheikunde, Fysica, Sterrenkunde, Wiskunde, Aardwetenschappen en Technische Wetenschappen

 • Social Sciences

  Sociale wetenschappen, Gedragswetenschappen en Rechtswetenschappen