Kandidaten

Kandidaten die in aanmerking komen voor de Ammodo Science Award for fundamental research zijn internationaal erkende wetenschappers met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een Nederlands onderzoeksinstituut. Daarnaast zijn zij tussen de vijf en vijftien jaar geleden gepromoveerd, en is van hen te verwachten dat zij in staat zijn om nieuwe wegen te verkennen in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Extensieregeling

Nominatie

Voor de Ammodo Science Award for fundamental research kunnen onderzoekers worden genomineerd door:

 • colleges van bestuur van alle Nederlandse universiteiten
 • faculteitsdecanen van alle Nederlandse universiteiten
 • directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten
 • het bestuur van het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren
 • ten minste drie gezamenlijk handelende hoogleraren verbonden aan een Nederlandse universiteit

Selectie

Per wetenschapsdomein is een adviescommissie benoemd die de nominaties zal beoordelen aan de hand van de criteria uit het Reglement voor de Ammodo Science Award for fundamental research. Elke adviescommissie draagt voor het betreffende wetenschapsdomein maximaal twee kandidaten voor aan het bestuur van Ammodo voor toekenning van de Award.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking van de zesde editie van de Ammodo Science Award for fundamental research zal plaatsvinden in 2025.

Wetenschapsdomeinen

 • Biomedical Sciences

  Biochemie, Biomedische en Medische Wetenschappen

 • Humanities

  Geschiedenis, Filosofie, Theologie en Religie, Taal- en Letterkunde en Rechtswetenschappen

 • Natural Sciences

  Biologie, Scheikunde, Fysica, Sterrenkunde, Wiskunde, Aardwetenschappen en Technische Wetenschappen

 • Social Sciences

  Sociale wetenschappen en Gedragswetenschappen