mei 29, 2015

Hoe ziet de taakverdeling tussen Ammodo en de KNAW eruit?

De KNAW is verantwoordelijk voor het samenstellen van de adviescommissies en het begeleiden en laten uitvoeren van het nominatie- en selectieproces. Ammodo is verantwoordelijk voor de toekenning en uitreiking van de Awards en alle communicatie rondom de Ammodo Science Award.