mei 12, 2016

Waarom fundamentele wetenschap?

Ammodo hecht belang aan ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek: de vrije zoektocht naar nieuwe kennis zonder dat er direct uitzicht is op oplossingen of praktische toepassingen is onontbeerlijk voor grensverleggende, nieuwe inzichten.