mei 12, 2016

Wie mogen nomineren?

Voor de Ammodo Science Award 2019 kunnen onderzoekers worden genomineerd door:

  • colleges van bestuur van alle Nederlandse universiteiten
  • faculteitsdecanen van alle Nederlandse universiteiten
  • directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten
  • ten minste drie gezamenlijk handelende leden van de KNAW en/of De Jonge Akademie
  • het bestuur van het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren